“סוף מעשה במחשבה תחילה”

נבראנו בצלם אלוהים… וככאלה בידנו הכוח לברוא מציאויות ולגרום לשינוי בבריאה – במעשינו אבל קודם כל בכוח מחשבותינו.


כיוון שכוחה האנרגטי העצום של המחשבה הוא זה שמאפשר אחר-כך את המעשה. 
בבואנו לנתח את מעשינו ולתקן את טעויותינו כדאי לבחון היטב את המחשבות שמתוכן השתלשלה הפעולה הפיסית, מחשבה שאומרת לדוגמא: “אצא לעבוד, אין ברירה, אדם צריך להתייגע בעבודה”, מחשבה שכזו מזמנת חיפוש מדוקדק בעיתון שבסופו אני פוגש את כל העבודות שמממשות את הלך הרוח של מחשבתי: 
יגיעה, זיעה ועבודה! 


ואין אנו מדברים על מחשבה שכלית גרידא – אלא על מחשבה חוויתית המלווה בהרגשה. 
אין פה מקום למניפולציות מחשבתיות! כדי שהעבודה שאמצא תהיה נעימה וקלה יש צורך בחוויה אחרת לגמרי שמתוכה תיוולד מחשבה אחרת: אצא לעבוד כי אני רוצה ליצור, לתרום, ליהנות.

החלק הרוחני שבתוכנו יודע חוקים מטאפיזיים רבים. 
אם נכיר חוקים אלו ואף נפעיל אותם נוכל ליצור שינוי בחיינו- על הצד הטוב ביותר, שינוי שבו כל החלקים באישיותנו ירוויחו – הרגשות, המחשבות, הגוף, סביבתנו הקרובה והרחוקה, לעומת זאת, כשאנו יוצרים שינוי על בסיס ההכרה הפיזית, השינוי שמתרחש הוא מקומי וחלקי בלבד, זאת כיוון שההכרה הפיסית פועלת מתוך חיכוך ונקודת התייחסות.

 

לדוגמא : אם חם לי, תפיסת החום תגרום לרצות בקור, כובד יגרום לרצות קלות , זוגיות מעיקה תוביל לרצון בהתבודדות, תחושת חופש ללא גבולות תוביל למציאת מערכת כובלת. 
לעומתו שינוי שנגרם מתוך הכרות עם חוק המשיכה “דומה מושך דומה” מביא את האדם להבנה ש”חם לו מידי” או “זוגי לו מידי”.


כיוון שהאדם מכיל הרגשת בעירה פנימית שדומה לבעירה החיצונית – מיד פוסק רצונו לשנות את המציאות החיצונית ומתחילה פעולה רגשית פנימה מתוך מטרה לשנות את הרגשת הבעירה הפנימית תחילה, להרגשה מאוזנת יותר ואז הפעולה שמשתלשלת מכאן הינה הרצון לחימום עדין יותר אך לא לקור! 


באותו אופן, זוגיות מעיקה תפנה את האדם פנימה אל רגשותיו ותצביע בפניו על אותה מועקה שיש בתוכו גם ללא הזוגיות, הפגת המועקה תגרום לרצון בזוגיות קצת אחרת אך בשום אופן לא תשלח את האדם אל הקיצוניות השנייה- ההתבודדות או פירוד! 


אין ספק שיש צורך בהכרות עם החוקים המטאפיזיים הללו, ואף יותר מכך – בתרגול מעמיק שלהם ע”מ לענות על שאלות כגון: 
כיצד מביאים את עצמנו לשינוי החוויה או המחשבה שלנו? כיצד נשתמש בכוח המחשבה בתבונה ובטוב על מנת ליצור מציאות חדשה? 
ועוד הרבה שאלות שכאלו.


אנחנו נמצאים בתקופה בה אנו נדרשים להכיר את החלק הנצחי, הנסתר שלנו ולפעול בעזרתו. 
יותר מכל תקופה אחרת זהו הזמן להכירו לעומק על מנת להבין את המתרחש בעולמנו בפרספקטיבה רחבה יותר. 
הרבה תשובות לחידות קיומיות מקבלות מענה בתוכנו ללא מילים כשאנחנו מיישמים את החוקים.

ששת חוקי הבסיס:

כל חוק הינו סיפור שלם בפני עצמו וכל ששת החוקים מהווים יחד מערכת שלמה שבעזרתה יכול האדם לנוע באופן זורם ומספק בחיים. 
 
כמו בנהיגה בכלי רכב – ששת החוקים הללו הינם כלי הרכב שבעזרתו אנו יכולים לנוע מנקודה אחת בחיים לנקודה אחרת- כשכל הוויתנו זזה, גם גופנו ומציאותנו הפיזית, רשותנו, משחבותנו ורוחנו, וזאת בשונה מתנועה חלקית שלה הורגלנו עד כה – תנועה מנקודה אחת לנקודה אחרת כשרק הגוף הפיזי זז אך הרגשות המחשבות והרוח נשארים בנקודה שאותה עזבנו כבר או להיפך. 
 
הלימודים והתרגול דורשים מין הלומדים הסתכלות פנימה לתוך עצמנו, נדרש אומץ לב. נדרשת פתיחות ונכונות לשינוי. זה לא קל ולא ברור מאליו.