מדיניות פרטיות

בטיה כהן ומפעילי האתר, להלן “ביו-בטיה” – מכבדים את פרטיות משתמשי האתר. להלן תנאי מדיניות הפרטיות באתר. מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד של תקנון האתר. המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחסת לשני המינים.

הגלישה באתר, לרבות עיון בתכניו, אינה מחייבת רישום או מסירת פרטים מזהים כלשהם. בעת הגלישה באתר, תאסוף ביו-בטיה מידע על נוהגיך ביחס לשימוש בשירות, לרבות היקף השימוש בו, מידע או תכנים שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך ותכיפות השימוש בהם, מקום המחשב או מכשיר הקצה שלך ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לשירות, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר קצה שברשותך ומידע אודותיו, ועוד. בנוסף, ביו-בטיה רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש בשירות, לרבות מידע הנוגע לפעילותך בשירות. מידע זה נאסף לרוב באופן אוטומטי ומאוחסן בקבצי ‘לוג’ של שרתי השירות.

מסירת פרטים בעת ביצוע רכישה באתר:

בעת ביצוע רכישה באתר ולאחר בחירת המוצרים אותם תהיה מעוניין לרכוש, תועבר לעמוד “פרטי ההזמנה” באתר. בעמוד זה תתבקש למסור למפעילי האתר את פרטייך האישיים ולאשר את הסכמתך לתנאי תקנון האתר לרבות מדיניות זו. מסירת פרטייך האישיים תיעשה באמצעות השלמת טופס ההזמנה המקוון באתר ומסירת הפרטים הנדרשים במהלך השלמתו, ובכלל זה שם מלא, פרטי יצירת קשר – מספר טלפון, כתובת דוא”ל, כתובת פיזית למשלוח, סוג המשלוח, וכן למסור את פרטי אמצעי התשלום עבור הרכישה. איננו שומרים את פרטי אמצעי התשלום והשימוש בו ייעשה לצורך גביית התשלום בלבד, באמצעות צד שלישי המספק למפעילי האתר שירותי סליקה – משולם פתרונות תשלום בע”מ.

מסירת פרטים בעת יצירת קשר:

במידה ותפנה למפעילי האתר באמצעות טופס יצירת הקשר המקוון באתר, יהיה עלייך להזין את שמך, כתובת הדוא”ל שלך, מספר הטלפון ולהזין את תוכן פנייתך במקום המיועד לכך. אתה עשוי למסור לנו מידע אישי נוסף בעת פנייה אל מפעילי האתר. בכל מקרה, ביו-בטיה תאסוף לצורך כך את המידע האישי המינימלי הנדרש לצורך אספקת השירות או התמיכה, ולא מעבר לכך. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. ללא מסירת המידע המבוקש לא תוכל לרוב להשלים את הרישום או את הפעולה המבוקשת.
עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. הפרטים והמידע שתמסור יישמרו על-ידי מפעילי האתר. אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך. השימוש במידע ובפרטים שתמסור יהיה כמפורט במדיניות זו.

מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בחלק מתכונות השירות, לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר במידת הצורך.
כאשר אתה מוסר פרטים אישיים של צד שלישי, אתה מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת ומדעת למסירת פרטיו למפעילי האתר, לשם השימוש במידע ובפרטים אלה בהתאם למדיניות זו.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת
    • לאפשר שימוש בשירותים שונים באתרים.
    • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.
    • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
    • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים – לרבות פרסום מידע ותכנים.
    • לצורך שליחת מידע פרסומי ומידע על מוצרים עתידיים. מידע כזה ישלח רק אם ניתנה הסכמה מפורשת בעת הרכישה, או לפי הוראות כל דין. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתם של דברי פרסומת. מובהר כי הסכמה זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982.
    • ליצירת קשר כשמפעילי האתר סבורים שקיים צורך בכך.

המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.
ביו-בטיה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:
    • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של המוצרים ובכלל זה לספקי שירותי תשלומים וסליקה ביחס לשירותים הכרוכים בתשלום, ולחברת המשלוחים לצורך שליחת המוצרים ליעד.
    • אם תפר את הוראות המסמכים המחייבים, או אם תבצע באמצעות השירות, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי מפעילי האתר כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה – אך ורק ככל והדבר נדרש;
    • אם יתקבל בידי מפעילי האתר צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לאותה רשות מוסמכת או לכל צד שלישי;
    • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מפעילי האתר או מי מטעמה;
    • בכל מקרה שמפעילי האתר יסברו כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

Cookies

אתר החברה משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, ביו-בטיה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.