ארבע מדיטציות שימושיות מונחות לשימוש עצמי

75

ארבע מדיטציות שימושיות מונחות לשימוש עצמי

75

ארבע מדיטציות המאפשרות התמודדות קצת אחרת עם מגוון בעיות המתרחשות בחיינו.
רגשות קשים, רצונות בלתי מושגים, רצונות בלתי מושגים הקשורים לאנשים הקרובים לנו, והתמודדות עם אירועים בעייתיים או אנשים בעייתיים.

4 סרטונים של מדיטציות ישלחו למייל לאחר הרכישה.

75

ארבע מדיטציות שימושיות מונחות לשימוש עצמי

75